હાથી બચાવો દિવસ

SAVE THE ELEPHANT DAY 

હાથી બચાવો દિવસ – 16 એપ્રિલ

હાથી બચાવો દિવસ ( SAVE THE ELEPHANT DAY)  દર વર્ષે 16 એપ્રિલના રોજ ઉજવવામાં આવે છે. તે હાથીને રહેલા જોખમો અને તેમને પડતી મુશ્કેલીઓ વિશે જાગૃત્તિ લાવવા માટે ઉજવવામાં આવે છે.

આ દિવસની સ્થાપના થાઇલે‍ન્ડમાં એલિફન્‍ટ રિઇન્‍ટ્રોડક્શન ફાઉન્‍ડેશન દ્વારા કરવામાં આવી હતી.

હાથી દંતના વેપાર અને હાથીઓના રહેઠાણના નુકશાન અંગે લોકોને જાગૃત કરવા માટે આ દિવસની ઉજવણી કરવામાં આવે છે.

IUCN રેડ લિસ્ટમાં આફ્રિકન હાથીઓને અસુરક્ષિત અને એશિયન હાથીઓને લુપ્તપ્રાય શ્રેણીમાં મુકવામાં આવ્યા છે.

એક અનુમાન મુજબ વિશ્વમાં આશરે 50,000-60,000 હાથીઓ છે. તેમાંથી 60% હાથીઓ ભારતમાં વસે છે.

વિશ્વ હાથી દિવસ દર વર્ષે 12 ઓગસ્ટના દિવસે મનાવવામાં આવે છે.

ભારતે હાથીઓને સુરક્ષા માટે પ્રોજેક્ટ એલિફેન્‍ટ પણ શરૂ કરવામાં આવ્યો હતો. આ પ્રોજેક્ટ 1992માં શરૂ કરાયો હતો.0 Komentar

Post a Comment

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel