મેઘાલયમાં 100 કરોડ વર્ષ જુના ડાયનાસોર હાડકાં મળી આવ્યા

મેઘાલયમાં 100 કરોડ વર્ષ જુના ડાયનાસોર હાડકાં મળી આવ્યા સંશોધનકા…

મમતા બેનર્જીએ પશ્ચિમ બંગાળના મુખ્મંત્રી તરીકે શપથ લીધા

મમતા બેનર્જીએ પશ્ચિમ બંગાળના મુખ્મંત્રી તરીકે શપથ લીધા   મમતા…

પાર્કર સોલર પ્રોબે શુક્ર તરફથી આવતા કુદરતી રેડિયો સિગ્નલને શોધી કાઢ્યો

પાર્કર સોલર પ્રોબે શુક્ર તરફથી આવતા કુદરતી રેડિયો સિગ્નલને શોધી કાઢ્યો   …