અલ સાલ્વાડોર બિટકોઇનને કાનૂની દરજજો આપનાર વિશ્વનો પ્રથમ દેશ

અલ સાલ્વાડોર બિટકોઇનને કાનૂની દરજજો આપનાર વિશ્વનો પ્રથમ દેશ

મધ્ય અમેરિકી દેશ અલ સાલ્વાડોરે ક્રિપ્ટો કરન્‍સી બિટકોઈનને માન્યતા પ્રાપ્ત ચલણ તરીકે સ્વીકાર્યું છે.

અલ સાલ્વાડોરની કોંગ્રેસે આ માટે એક કાનૂનને મંજૂરી આપી છે. આ રીતે તે બિટકોઈનને કાયદાકીય રીતે માન્યતા આપનાર વિશ્વનો પ્રથમ દેશ બની ગયો છે.

અલ સાલ્વાડોરમાં હવે બિટકોઇનને અન્ય ચલણોમાં રૂપાંતર કરવા માટે કોઈ કેપિટલ-ગેઇન ટેક્સ લાગશે નહી.

ત્યાની સરકારે બિટકોઇનને યુએસ ડોલરમાં રૂપાંતર કરવા માટે ડેવલપમેન્‍ટ બેંક ઓફ અલ સાલ્વાડોર ખાતે એક ટ્ર્સ્ટ સ્થાપવાની જાહેરાત કરી છે.

વર્ષ 2001 થી અલ સાલ્વાડોર તેના સત્તાવાર ચલણ તરીકે યુએસ ડોલરનો ઉપયોગ કરી રહ્યું છે.

અલ સાલ્વાડોર રાષ્ટ્રપતિ – નાયબ બુકેલે

રાજધાની- સન સાલ્વાડોર

ભાષા- સ્પેનીશ

 

બિટકોઈન ?

બિટકોઇન એક પ્રકારની ડિજીટલ કરન્‍સી છે એટલે કે ક્રિપ્ટો કરન્‍સી છે, જે તાત્કલિક ચુકવણી કરવાની ક્ષમતા ધરાવે છે. બિટકોઇનને વર્ષ 2009માં વિશ્વમાં રજૂ કરવામાં આવી હતી. તે એક ઓપન-સોર્સ પ્રોટોકોલ પર આધારિત છે.

આ બ્લોકચેન ટેકનોલોજી પર કામ કરે છે. બિટકોઇન, એથેરિયમ, રિપલ ક્રિપ્ટોકરન્‍સી ના કેટલાંક ઉદાહરણ છે.

બિટકોઇન પ્રથમ ક્રિપ્ટો કરન્‍સી છે.
દરેક વિષયની ક્વિજ રમવા- click Here 


Daily Current Affairs, Today Current Affairs, ICE Current Affairs, Current Affairs in Gujarati app, Liberty Current Affairs in Gujarati pdf 2020, Current Affairs  in Gujarati PDF free download,  Current Affairs in Gujarati 2020 PDF, daily gujarati current affair, immysacademy,  immy's academy,  Immys Academy Current Affair, ગુજરાતી કરંટ અફેર, ગુજરાતી સામાન્ય , ગુજરાતી કરંટ અફેર ક્વીજ,gpsc material, gpsc, current affair, all gpsc, ગુજરાત જાહેર સેવા આયોગ , માર્ચ 2021, માર્ચ કરંટ અફેર્સ , માર્ચ , March currenat affirs in gujarati, march gujarati,  may2021, currenaffairs may, may 2021 current, મે કરંટ અફેર્સ, કરંટ અફેર્સ મે 2021, may 2021 current affairs in gujarati, june 2021, june days , june days in gujarati, june news, june current affairs, june days, days in gujarati, gujarati days, days gujarati, days 2021

0 Komentar

Post a Comment

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel