કોવિડ-19 ના વેરિઅંટને કપ્પા અને ડેલ્ટા નામ આપવામાં આવ્યું

કોવિડ-19 ના વેરિઅંટને કપ્પા અને ડેલ્ટા નામ આપવામાં આવ્યુંકોવિડ-19 ના વેરિઅંટ B.1.617.1 અને B.1.617.2 ને અમુક્રમે કપ્પાઅને ડેલ્ટાનામ આપવામાં આવ્યું છે.

આ બંન્ને વેરિઅંટની ઓળખ સૌપ્રથમ ભારતમાં કરવામાં આવી હતી. ભારતે પહેલા નોવેલ કોરોના વાયરસના B.1.617 મ્યુટન્‍ટને “ઇન્‍ડિયન વેરિઅંટકહેનાર મિડિયા રિપોર્ટ સામે વાંધો ઉઠાવ્યો હતો.

સ્વાસ્થ્ય મંત્રાલયે કહ્યું હતુ કે WHO એ દસ્તાવેજમાં આ સ્ટ્રેન માટે “ઇન્‍ડિયન” શબ્દનો ઉપયોગ કર્યો નથી.

WHO અનુસાર B.1.617 મ્યુટન્‍ટ સ્ટ્રેન એક વેરિઅંટ ઓફ ગ્લોબલ કંસર્ન છે.

અત્યાર સુધી WHO ચાર વેરિઅંટસ ઓફ કંસર્ન (VOC) ની ઓળખ કરી છે. B.1.1.7, B.1.351, P2 અને B.1.617.

ગ્રીક મૂળાક્ષરોના પ્રથમ ચાર અક્ષરો (આલ્ફા, બીટા, ગામા અને ડેલ્ટા) નો ઉપયોગ આ VOC માટે સાર્વજનિક લેબલ તરીકે કરવામા આવશે.

તેથી ભારતમા પ્રથમ ઓળખાયેલા વેરિઅંટ (B.1.617.2)ને “ડેલ્ટા” અને યુકે વેરિઅંટને “આલ્ફા” તરીકે ઓળખવામાં આવે છે.

B.1.617.1 B.1.617 પરિવાર્નો ઉપવંશ છે. તેની ઓળખ પણ ભારતમાં થઈ હતી અને હવે તેનુ લોકપ્રિય નામ “કપ્પા” છે.દરેક વિષયની ક્વિજ રમવા- click Here 


Daily Current Affairs, Today Current Affairs, ICE Current Affairs, Current Affairs in Gujarati app, Liberty Current Affairs in Gujarati pdf 2020, Current Affairs  in Gujarati PDF free download,  Current Affairs in Gujarati 2020 PDF, daily gujarati current affair, immysacademy,  immy's academy,  Immys Academy Current Affair, ગુજરાતી કરંટ અફેર, ગુજરાતી સામાન્ય , ગુજરાતી કરંટ અફેર ક્વીજ,gpsc material, gpsc, current affair, all gpsc, ગુજરાત જાહેર સેવા આયોગ , માર્ચ 2021, માર્ચ કરંટ અફેર્સ , માર્ચ , March currenat affirs in gujarati, march gujarati,  may2021, currenaffairs may, may 2021 current, મે કરંટ અફેર્સ, કરંટ અફેર્સ મે 2021, may 2021 current affairs in gujarati, june 2021, june days , june days in gujarati, june news, june current affairs, june days, days in gujarati, gujarati days, days gujarati, days 2021

0 Komentar

Post a Comment

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel