Search Now

વાસ્સેનાર એરેન્જમેન્ટ

વાસ્સેનાર એરેન્જમેન્ટ ભારત એક વર્ષ માટે વાસેનાર વ્યવસ્થાના પૂર્ણ સત્રનું પ્રમુખ…

એડવર્ટાઇઝિંગ એજન્સી એસોસિએશન ઓફ ઇન્ડિયા

એડવર્ટાઇઝિંગ એજન્સી એસોસિએશન ઓફ ઇન્ડિયા પ્રશાંત કુમારને એડવર્ટાઇઝિંગ એજન્સી એસો…

સ્વર ધરોહર મહોત્સવ

સ્વર ધરોહર મહોત્સવ નવી દિલ્હીમાં " સ્વર ધરોહર મહોત્સવ "નું ઉદ્ઘાટન કર…

વિજય હઝારે ટ્રોફી 2022

વિજય હઝારે ટ્રોફી  2022 સૌરાષ્ટ્રે તેની બીજી વિજય હઝારે ટ્રોફી જીતી હતી. સૌરા…

'બ્રેવ હાર્ટ્સ ઓફ ભારત, વિગનેટેસ ફ્રોમ ઇન્ડિયન હિસ્ટ્રી'પુસ્તક

'બ્રેવ હાર્ટ્સ ઓફ ભારત, વિગનેટેસ ફ્રોમ ઇન્ડિયન હિસ્ટ્રી'પુસ્તક વિક્રમ સ…

પ્રોજેક્ટ GIB

પ્રોજેક્ટ  GIB સુપ્રીમ કોર્ટે ગ્રેટ ઇન્ડિયન બસ્ટર્ડ ( GIB )ની સુરક્ષા માટે '…

વિકલાંગ વ્યક્તિઓનો આંતરરાષ્ટ્રીય દિવસ

વિકલાંગ વ્યક્તિઓનો આંતરરાષ્ટ્રીય દિવસ : 3 ડિસેમ્બર દર વર્ષે 3 ડિસેમ્બરના રોજ …